Regnér
Morfars morfars morfars farmors släkt
 
 Välkommen till Johan Anell 
 GÄSTBOK 
 Farfar Sigfrid Anells antavla 
 Släkten Anell 
 Personer i Floda i Södermanland 
 Farmor Gerda Anells antavla 
 Släk.Carlström/Hellqvist/Nilsson 
 Farmors "kändis"-släktingar 
 Morfar Arturs antavla 
 Släkten Corneliusson 
 Artur & Ebba - bilder 
 Kornelius & Kerstin - bilder 
 Morfars syskon 
 Faster Ada 
 Faster Nela 
 Farbror Anders 
 Faster Ingrid 
 Farbror Ebbe 
 Bröllop på Stora Köhlsta 
 Corneliusson-ättlingar - bilder 
 Lill-Johan & Tant Margareta 
 Charlottes och Johans ättlingar 
 Morfars kusiner 
 Faster Charlotte Widén 
 Morbror och farbror i Vingåker 
 Släkten Hilldor/Wadstedt/Wedén 
 Släkten Regnér 
 Släkten Torndahl 
 Släkten Åkerlind 
 Josias Bengtssons ättlingar 
 Morfars "kändis"-släktingar 
 Farbror Oscar Widéns antavla 
 Farbror Waldemar & moster Eva 
 Farbror Göran Engströms antavla 
 Mormor Ebbas antavla 
 Mormors "kändis"-släktingar 1 
 Mormors "kändis"-släktingar 2 
 Moster Karin d.ä. 
 Moster Märta 
 Släkten Jutén 
 Släkten Rehnström 
 Rehnströms - fler bilder 
 Släkten Thollander 
 Släktnamnsregister 
 Länkar 
 
 

Regna kyrka
Här var min mf mf mf fm:s far Laurentius Regnerus kyrkoherde 1696-1710.Margareta Regnérs släkt

 
Laurentius Regnerus, kyrkoherde, f 22/12 1650 på Bratteberg, Regna (E), d 25/7 1710 i Regna prästgård. Efter studier i Linköping blev han student vid Lunds Universitet 1683, prästvigd till adjunkt i Regna 1687, kyrkoherde där 1696. G 1:a ggn 10/1 1689 i Skedevi m Elisabeth Andersdotter, d 10/1 1706 i Regna prästgård. Var före äktenskapet kammarpiga hos friherrinnan Elin Åkesdotter Ulfsparre till Broxvik på Johannislund säteri (nuvarande Ekeby) i Skedevi. G 2:a ggn m Anna Cronius, f 1665, d 23/1 1740 i Regna. Inga barn i det sista äktenskapet.
 
1.En dödfödd dotter, 14/5 1690 i Regna.
 
2.Andreas Regnér, löjtnant, f juldagen 1692 i Regna prästgård, uppges ha dött (saknas i dödboken) 1715 i Krigsmanshuset i Vadstena. Student vid Uppsala Universitet 1709, sergeant vid Dalregementet, fältväbel och slutligen löjtnant. Fick båda benen avskjutna i slaget vid Helsingborg 1710, hamnade därefter i Vadstena.
 
3.Eric Regnér, komminister, f 13/12 1694 i Regna prästgård, d 1/3 1751 i Söderköping. Efter studier i Linköping blev han student vid Lunds universitet 1720, prästvigd 1726 och komminister i Söderköping 1736. G 2/11 1736 i Söderköping m Catharina Elisabeth Claesdotter, f 23/2 1713 i Söderköping, d där 4/9 1772. D t rådman Claes Nilsson o Elisabeth Hockel i Söderköping.
 
31.Elisabeth Regnér, f 22/8 1737 i Söderköping, d där 24/9 s.å.
 
32.Lars Gustaf Regnér, apotekare, f 16/9 1738 i Söderköping, d barnlös 9/3 1822 i Strängnäs. Efter studier i hemstaden kom han att utbilda sig till apotekare hos Henrik Schultz Lorentzs i Stockholm. Där stannade han i 16 år. Examen den 8/12 1769, därefter provisor och biträde till den åldrige apotekaren Johan Nordstedt i Kalmar fram till 1772, då han fick anställning hos apotekare Per Chr. Schultze i Stockholm, samma år anmodades han av Kungliga Collegium att mottaga apoteket i Strängnäs. Då det kungliga hovet vistades på Gripsholm höll han även apotek i Mariefred. Han sålde verksamheten 1807. G 16/6 1784 i Strängnäs m Brita Maria Ekbom, f 1753. D t lektor Erik Ekbom o Maria Regina Enroth.
 
33.Elisabeth Regnér, f 17/3 1741 i Söderköping.
 
34.Andreas Regnér, f 6/7 1746 i Söderköping, d där 11/5 1761.
 
4.Gustaf Regnér, komminister, f 8/8 1697 i Regna prästgård, d 6/9 1748 i Fivelstad (E). Underofficer vid Östgöta infanteri 1718, deltog vid Fredrikshall 1718 och i Stockholms försvar mot Ryssland 1719. Blev 1721 student vid Lunds Universitet, prästvigd 1734, komminister i Hagebyhöga och Fivelstad. "Morbror" Gustaf enligt Linköpings stifts herdaminne: "Han hade ett 'qvickt snille' och goda poetiska anlag, skrev sina predikningar än på latin, än på grekiska. Han var mycket fattig men alltid glad och nöjd och bibehöll städse 'sitt martialiska väsende'. I manuskript efterlämnade han svensk vers 'Öfver den nordiska solens, Carl XII:s nedgång'. Från trycket utgiven; Om historiens nytta, Lund, 1721." G 1746 m Ebba Catharina Kylander, f 5/3 1727 i Linköping, d 9/4 1799. D t hospitalpredikant Mattias Kylander Ingrid Krämer.
 
41.Lars Regnér, professor i astronomif 11/10 1746 i Fivelstad, d 7/10 1810 i Uppsala. Student i Uppsala Universitet 1768, fil kand och fil dr 1776, docent i fysik 1780, eo adjunkt 1785 och adjunkt 1789 samt eo professor i astronomi 1786, ordinarie 1799. I Personhistorisk tidskrift nr 23 (1922) sid 57-73 hittar man "Prosten Matthias Floderus' teckningar av Uppsalaprofessorerna 1809". Sid 71; Regnér (Lars). Astronom.prof. F 1746. Bättre physiker än astronom. Disputen om parallaxis solis har krossat honom. Till utseendet är han ful och enögd, krogug med giktknölar på händerna och går illa. Med alla dessa lyten, är han dock grann som en ung petit maitre. För öfvrigt trygglig och vänfast man, men oförsonlig mot sina antagonister. Han är gift andra gången".
G 1:a ggn m Maria Ulrica Hallén, d 1795 i Uppsala. G 2:a ggn m Hedvig Brita Neostadius, vars syster Anna blev ff mm:s mor till regissören Ingmar Bergman. D t grosshandlare Jakob Neostadius Gertrud Algerh.
 
42.Gustaf Regnér, ämbetsman, publicist, f 11/10 1748 i Fivelstad, d 22/3 1813 i Stockholm, Klara. Student i Uppsala Universitet 1767, eo kanslist i Kanslikollegium 1774 och expeditionssekreterare i kollegiets utrikesespedition 1809, försattes samma år på indragningsstat i samband med ämbetsverkets omorganisation. Han kom fortsättningsvis att ägna sig åt utgivandet av Stockholms Posttidningar och Inrikes Tidningar. Han utgav även Svenska Parnassen, där han införde en del dikter av de gustavianska skalderna. Författare till den på sin tid välbekanta skolboken "Regnérs begrepp". Översatte bl.a. Homeros, Sappho, Theokritis, Horatius och Vergilius. Han fick flera pris av Svenska Akademien, bl.a. Lundbladska priset. Gustaf Regnér 1776 medlem av Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamh, ället i Göteborg och 1805 av Kungliga Vitterhetsakademien. G 7/2 1779 i Riddarholmskyrkan m Maria Elisabeth Waenerberg, f 10/12 1744 i Ödeshög, d 14/12 1819 i Stockholm Klara. D t pastor Johan Victor Waenerberg Sara Margareta Bagge.
 
421.Gustava Regnér, 16/3 1783 i Stockholm, d där 11/12 1853. G 26/10 1805 m Gustaf Hallgren, sekreterare, f 20/3 1771 i Karskrona, d 21/12 1838 i Stockholm. Tjänsgjorde i Kongl. Poststyrelsen från 1808. S t postmästaren i Karlskrona Hans Hallgren Cecilia Troilius.
 
422.Adolf Regnér, protokollsekreterare, publicist, f 3/12 i Stockholm Klara, d 7/2 1852 i Stockholm Jakob. Student vid Uppsala Universitet 1800, kansliexamen 1803, därefter tjänstgjorde han i Konungens kansli, där han 1815 utnämndes till protokollsekreterare. Han började 1810 utge Allmänna opinionens organ, där han tog det nyligen skedda fersenska mordet i försvar. Han dömdes till fängelse i tre år för utgivandet av tidningarna Sofrosyne, Tiden och Tidens anda. Han blev dock benådad efter 11 månader. Därefter fick han utge tidningar genom bulvan. Dessa var Lycurgus och Argus den IV, som understödde kungen eftersom dess huvudyfte var att bekämpa Johan Johanssons oppositionsorgan Argus. Även Adolf sista publikation var riktad mot en oppositionstidning, nämligen Aftonbladet. Adolf Regnér hade stora språkkunskaper och korresponderade med franska, tyska och engelska tidningar på deras egna språk. Han försörjde sig främst som översättningar och anlitades inte minst av sin politiske fiende Lars Johan Hierta i Aftonbladet. Regnér tolkade bl.a. historiska arbeten samt översatte romaner av Cooper, Dumas d.ä. (De tre musketörerna) m.fl. G 28/12 1813 m Maria Charlotta Wachtmeister Grahn, f 27/12 1785 i Stockholm Klara, d 5/11 1829 i Stockholm Gamla stan. Hon växte upp i sin faders hem under uppfostran som anstod en grevedotter. Strax före vigseln fick hon namnet Grahn. Naturlig dotter till överstekammarjunkaren, greve Adam Bernhard Wachtmeister af Johannishus.
 
422 1.Götilda Regnér, f 4/7 1815 i Stockholm, d ogift där 18/9 1858.
 
422 2.Vilhelm Napoleon Regnér, premiärlöjtnant, korrespondent, f 19/1 1817 i Stockholm, d ogift där 15/10 1850. Student vid Uppsala Universitet 1835, löjtnant i Västmanlands regemente, avsked 1846. Arbetade liksom far och farfar med översättningar och eget författarskap. Deltog i danska kriget 1848, då han även skickade rapporter som publicerades i Aftonbladet.
 
422 3.Gustaf Engelbrecht Regnér, f 10/9 1818 i Stockholm, d där 17/12 1821.
 
422 4.Undina Regnér, f 21/5 1820 i Stockholm, d där annandag jul 1821.
 
422 5.Miranda Josefa Regnér, f 11/5 1823 i Stockholm, d där på Serafimerlasarettet 27/9 1897. G 26/1860 i Stockholm m Henrik Bernhard Reinholdson, f 11/11 1817 i Stockholm Finska, d 1893 i Linköping. Student vid Uppsala Universitet 1837, stadsrevisor i Stockholm. S t stadskamrer Johan Henrik ReinholdsonHelena Grahn.
 
423.Charlotta Regnér
 
5.Samuel Regnér, fältväbel, f 5/4 1700 i Regna prästgård, d av lungsot 2/1 1764 på Bratteberg, Regna. Tjänstgjorde i Kungl. första livgrenadjärregementet, ägde Bratteberg 1/4 mantal. G 1:a ggn m Anna Maria Forsberg. G 2:a ggn Elisabeth Forsman.
 
a51.Gustaf Johan Regnér, f 1732 i Elverstad, d ogift av lungsot 15/1 1762 i Törnevalla.
 
a52.Anna Elisabeth Regnér, f 1734, d ogift av kräfta 7/11 1806 på Frängsätter, Skedevi.
 
a53.Christina Elisabeth Regnér, d 16/1 1736 på Askebykloster, Askeby.
 
a54.Dorotea Johanna Regnér, f 1736, d 18/4 1760 i Björsäter.
 
a55.Samuel Regnér, f 1742, d 5/6 1747 i Svinstad.
 
b56.Adam Fredrik Regnér, postdirektör, f 1743, d 6/4 1807 i Norrköping. Kammarskrivare i Generalpoststydelsen, postmästare i Norrköping 1780, tilldelades vid sitt avsked 1807 postdirektörs namn och heder. G 6/6 1780 m Gustava Ulrica Silvius, f 25/11 1758, d 20/3 1834. D t postmästareHans Olof SilviusUlrica Rinman.
 
561.Samuel Olof Regnér, vice postmästare, f 29/10 1781 i Norrköping, d där ogift 27/4 1804. Stundent vid Uppsala Universitet 1797, kopist i Postverkets kansli 1801, v postmästare i Norrköping.
 
562.Lovisa Ulrica Regnér, f 18/10 1788 i Norrköping, d där ogift 1854.
 
b57.Maria Charlotta "Lotta" Regnér, f 1752. Titulerades Madam Regnér. G 27/10 1776 m Jöns Bladsell, musiker. Tjänstgjorde vid Östgöta Infanteri, ägde 1/24 Bratteberg, Regna.
 
571.Anna Maria Bladsell, f 18/4 1777.
 
572Johanna Bladsell, f nyårsdagen 1779.
 
b58.Lars Regnér, sämskskinnsmakare. Verksam i Linköping. G m Maria Karlström.
 
6.Margareta "Greta" Regnér, f 14/9 1702 i Regna prästgård, faddrar var bl.a. Clas Borre och Catharina Ljungman, d 1776 på Erstorp, Skedevi. Då hon föddes antecknade pappa kyrkoherden följande i dopboken "Min lilla dotter född 14 September om aftonen kl 7 o christnad 19/9 med namnet Margareta".
Hon kallades felaktigt Maria i Linköping stifts herdaminnen. Vid giftemålet skrevs hon som jungfru Greta Regnér på ätten Ulfsparres gods Johannislund. Flyttade som änka med sonen Lars Torndahl då han slog sig ned på gården Erstorp i grannfösamlingen Skedevi 1773.
G 8/11 1731 i Skedevi m Knut Gabriel Torndahl, gästgivare, arrendator, f 1711, d 21/7 1751 på Brattebergs Gästgivaregård, Regna.
Står vid vigseln 1731 antecknad som arrendator, dock utan angivande om bostadsort. Vid sonen Carl Gustafs födelse fanns familjen Torndahl på Bratteberg, där Knut Gabriel antecknas som gästgivare. Min morfars morfars morfars fars föräldrar. Linjen till mig:
 
61.Lars Torndahl på Erstorp, Skedevi.
 
611.Gabriel Larsson Torndahl på Erstorp.
 
611 1.Anna Gabrielsdotter Torndahl på Bäcktorp, V Vingåker.
 
611 11.Anders Nilsson på Stora Lundbyskog, V Vingåker.
 
611 111.Kerstin Andersson på Stora Köhlsta, Sköldinge.
 
611 111 1.Lars Artur Corneliusson på Stora Köhlsta.
 
611 111 11.Helena Corneliusson
 
611 111 111.Johan Anell